انوار الزهرا (س)


مدیر مسئول : صحفی، سیدمحمدرضا
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، جنب هتل ارم، ک. شانزدهم، پ. 21
صندوق پستی : ۳۷۱۵۸۵۹۹۷۱
تلفن : ۳۷۷۴۷۷۱۲/۳ ، ۳۷۷۴۷۷۱۲/۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۸/۱۲/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۱۸۳۰۳
شماره پروانه نشر : ۴۶۶۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۰۵-۹۶۴],[۹۳۲۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : انوار الزهرا (س)

فهرست كتاب های ناشر