طلیعه


مدیر مسئول : گواهی، زهرا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر :
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۵۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طلیعه

فهرست كتاب های ناشر