صبا


مدیر مسئول : صبایی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ناصرخسرو، ک. حاج‌نایب، پ. 17
صندوق پستی : ۱۱۱۶۶۳۶۸۱۹
تلفن : ۳۳۹۰۵۳۳۸ ، ۳۳۹۲۴۵۶۰ ، ۳۳۱۱۹۹۵۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۹۲۴۵۶۰
شماره پروانه نشر : ۷ موقت
پست الکترونیکی : entesharat.saba@gmail.com
وب سایت : http://www.entesharatsaba.ir
شناسه شابك : [۶۰۳۴-۶۰۰],[۶۴۴۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صبا

فهرست كتاب های ناشر