دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین


مدیر مسئول : موسی‌خوانی، مرتضی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قزوین - قزوین
نشانی پستی : خ. دانشگاه، بالاتر از پونک
صندوق پستی :
تلفن : ۳۶۶۵۲۷۵/۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۶۶۵۲۷۹
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۰۷۴۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر