موسسه اندیشه کهن پرداز


مدیر مسئول : عبدی، مهدی
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، مذهب، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین جنوبی، ک. بیژن، پ. 18، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۳۱۶۶۱۶۶۵۳
تلفن : ۶۶۴۱۸۲۹۴ ، ۶۶۴۶۱۶۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۱۶۵۳
شماره پروانه نشر : ۶۸۳۶ موقت
پست الکترونیکی : bookkohan@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۰۱۰-۶۰۰],[۷۹۶۱-۶۰۰],[۷۲۳۱-۶۲۲],[۹۵۳۱۱-۹۶۴],[۹۶۶۲۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه اندیشه کهن پرداز

فهرست كتاب های ناشر