دیبایه


مدیر مسئول : میرزایی، شهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ارسباران، خ. شفاپی، خ. عطار، ک. یکم، پ. 8، ط. اول
صندوق پستی : ۱۱۳۶۸۳۳۴۱۵
تلفن : ۲۲۸۸۶۴۵۰ ، ۲۲۸۴۲۸۵۶ ، ۲۲۸۸۶۴۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۸۸۶۴۵۰
شماره پروانه نشر : ۶۵۰۷ موقت
پست الکترونیکی : mmehdizadeh@dibayeh.ir
وب سایت : http://www.dibayeh.ir
شناسه شابك : [۲۱۲-۶۰۰],[۵۶۱۳-۶۰۰],[۹۳۳۲۶-۹۶۴],[۹۶۳۴۱-۹۶۴],[۹۹۶۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دیبایه

فهرست كتاب های ناشر