دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان


مدیر مسئول : منظری توکلی، حمداله
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : کرمان - کرمان
نشانی پستی : بلوار ولی عصر، دانشگاه آژاد اسلامی واحد کرمان
صندوق پستی : ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن : ۳۱۳۲۱۷۶۵ ، ۳۱۳۲۱۷۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۲۱۲۸۹۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۱۷۶ موقت
پست الکترونیکی : azad.entesharat@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۴۷۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر