ناب نگار


مدیر مسئول : اصغرپور، محبوبه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فخررازین خ. شهدای ژاندارمری، پ. 82
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۶۳۶۱۱
تلفن : ۶۶۴۰۳۱۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۳۹۸۵
شماره پروانه نشر : ۶۳۷۹ موقت
پست الکترونیکی : ma.asgharpour@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۱۰۶-۶۰۰],[۹۵۷۴۰-۶۰۰],[۹۰۵۵۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ناب نگار

فهرست كتاب های ناشر