زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)


مدیر مسئول : شمس الدینی فرد، سعدالله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. فاطمی (دورشهر)، نبش ک. سوم، پ. 81
صندوق پستی : ۳۷۱۴۹۶۷۷۳۷
تلفن : ۳۷۷۴۳۷۷۹ ، ۳۷۷۳۰۷۳۵ ، ۳۱۱۲۵۴۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۰۷۳۵
شماره پروانه نشر : ۷۱۰۲ موقت
پست الکترونیکی : saad.shams1345@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۴۶-۹۶۴],[۲۸۵۴-۹۶۴],[۸۷۶۹-۹۶۴],[۹۵۶۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)

فهرست كتاب های ناشر