مهتاب اندیشه


مدیر مسئول : تجر، حمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - بهشهر
نشانی پستی : خ. قائم ، ک. شهید ارجمندی، مجتمع فرهنگیان، پ. 30 ، ط. همکف
صندوق پستی : ۴۸۵۱۹۹۳۷۳۹
تلفن : ۵۲۴۱۶۱۲ ، ۵۲۶۹۰۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۶/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۱۱۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۶۶۰-۹۶۴],[۹۶۶۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مهتاب اندیشه

فهرست كتاب های ناشر