ما و شما


مدیر مسئول : ساداتیان، سیداصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. گیشا، خ. فاضل شمالی، ک. فرزین، پ. 3، ط.زیر همکف
صندوق پستی : ۱۴۴۷۶۴۵۳۶۱
تلفن : ۸۸۲۷۰۷۹۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۲۴۱۲۳۴
شماره پروانه نشر : ۷۲۴۱ موقت
پست الکترونیکی : jafarsadatian@yahoo.com
وب سایت : http://www.uvpub.com
شناسه شابك : [۷۶۵۵-۶۰۰],[۸۸۷۵-۹۶۴],[۹۵۶۹۷-۹۶۴],[۹۵۷۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ما و شما

فهرست كتاب های ناشر