قصر کتاب


مدیر مسئول : طباطبایی، سیدحسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، نرسیده به جمهوری اسلامی، ک. صابر، پ. 7، واحد دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۳۳۹۴۳
تلفن : ۶۶۹۷۵۵۸۵/۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۵۵۸۶
شماره پروانه نشر : ۴۷۷۵ موقت
پست الکترونیکی : aidanima1351@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۸۵-۶۰۰],[۸۱۳۰-۹۶۴],[۹۳۳۳۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قصر کتاب

فهرست كتاب های ناشر