هوای رضا


مدیر مسئول : مسلمی‌فر، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مرتضوی، پ. 25
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۳۵۳۳۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۶/۱۲/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۷۵۶ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۱۹-۹۶۴],[۹۳۳۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هوای رضا

فهرست كتاب های ناشر