پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


مدیر مسئول : میرزائی، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پاسداران، خ. شهید مومن‌نژاد (گلستان یکم)، پ. 124
صندوق پستی : ۱۶۶۶۹۱۴۷۱۱
تلفن : ۲۲۷۶۷۴۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۱۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۲۴۹ موقت
پست الکترونیکی : sahebdel.s@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۵۶۷-۶۰۰],[۶۹۹۶-۶۰۰],[۸۹۰۵-۶۰۰],[۲۲۶-۶۲۲],[۲۷۳۸-۹۶۴],[۹۵۸۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فهرست كتاب های ناشر