پاورقی


مدیر مسئول : دبیروزیری، امین
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. بهارستان، پایین تر از چهارراه فخر آباد، ک. حاج بابا شمیرانی، پ. 11
صندوق پستی : ۱۹۶۳۶۴۵۱۴۵
تلفن : ۲۲۷۰۷۰۸۸ ، ۷۷۶۸۴۲۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۲/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۶۸۴۲۵۳
شماره پروانه نشر : ۷۳۲۳ موقت
پست الکترونیکی : pavaraghi_83@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۸۵۰-۹۶۴],[۹۶۵۹۵-۹۶۴],[۹۹۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پاورقی

فهرست كتاب های ناشر