پاژ


مدیر مسئول : خیرآبادی، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : رضاشهر، بلوار پیروزی، پیروزی هشت، فرخی بیست، پ. 17، واحد هفت
صندوق پستی : ۹۱۸۵۷۷۹۵۷۶
تلفن : ۳۸۷۸۹۷۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۱/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۶۳۸۴۳۵
شماره پروانه نشر : ۷۳۳۶ موقت
پست الکترونیکی : aahed1980@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۹۰۴-۹۶۴],[۹۵۸۹۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پاژ

فهرست كتاب های ناشر