علم و زندگی


مدیر مسئول : سعیدیان، عبدالحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. استادحسن بنا، خ. شهید آقابیگی، پ. 169، ط. همکف
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۴۰۹۳۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۶۲۳ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۹۰-۹۶۴],[۹۰۰۵۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علم و زندگی

فهرست كتاب های ناشر