نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)


مدیر مسئول : حسینی، مجید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار آفریقا، نرسیده به م. آرژانتین، مقابل پارک‌سوار بیهقی، پ. 6
صندوق پستی : ۱۵۱۴۹۴۷۷۱۱
تلفن : ۸۸۱۹۳۳۰۱/۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۲۰۹۷۶۲
شماره پروانه نشر : ۶۵۳۴ موقت
پست الکترونیکی : mgl.nasiri@gmail.com
وب سایت : http://www.nashreshahr.com
شناسه شابك : [۴۳۹-۶۰۰],[۵۲۲۱-۶۰۰],[۲۳۸-۹۶۴],[۲۶۵۷-۹۶۴],[۹۶۱۹۲-۹۶۴],[۹۶۶۷۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر