امرود


مدیر مسئول : ندایی خرقانی ثابت، پونه
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : کریمخان، خ. ویلا، ک.خسرو، پ. 29، ط. 1
صندوق پستی : ۱۶۸۱۸۷۵۸۱۴
تلفن : ۷۷۸۹۲۹۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۱/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۸۹۲۹۵۲
شماره پروانه نشر : ۷۴۷۸ موقت
پست الکترونیکی : poonehnedai@gmail.com
وب سایت : http://www.amrood.ir
شناسه شابك : [۵۳۲۷-۶۰۰],[۷۳۳۲-۶۰۰],[۹۰۰۲۷-۶۰۰],[۹۶۲۶۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : امرود

فهرست كتاب های ناشر