فلاح


مدیر مسئول : رحمانیان کوشکی، مهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهید کلهری، ابتدای کوچه20، حد فاصل مسجد قبا و صحافی بیروت
صندوق پستی : ۳۷۱۵۹۱۶۶۳۹
تلفن : ۳۲۸۰۴۵۶۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۸۰۴۵۶۴
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۰ موقت
پست الکترونیکی : nashrefalah@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۶۴۵-۶۰۰],[۷۳۶۲-۶۲۲],[۷۲۰۸-۹۶۴],[۹۰۳۶۲-۹۶۴],[۹۲۵۶۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فلاح

فهرست كتاب های ناشر