فقیه


مدیر مسئول : فیض ‌اصفهانی، سیدمحمدمهدی
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سعدی جنوبی، م. استقلال، ک. بانک تجارت، پ. 3
صندوق پستی : ۱۱۴۳۸۱۶۶۱۸
تلفن : ۳۳۱۱۳۹۲۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۲/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۷ موقت
پست الکترونیکی : mhfeyz@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۶۴۹-۹۶۴],[۹۰۵۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فقیه

فهرست كتاب های ناشر