قدیانی


مدیر مسئول : قدیانی، نادر
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ. 90
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۳۸۶۱
تلفن : ۶۶۴۰۴۴۱۰ ، ۶۶۹۷۵۷۸۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۲۶۴
شماره پروانه نشر : ۱۶۱ دائم
پست الکترونیکی : nghadyani@gmail.com
وب سایت : http://www.ghadyani.org
شناسه شابك : [۰۸-۶۰۰],[۲۵۱-۶۰۰],[۴۱۷-۹۶۴],[۵۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قدیانی

فهرست كتاب های ناشر