پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات


مدیر مسئول : سلگی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پایین‌تراز م. ولیعصر، خ. دمشق، ش. 9
صندوق پستی : ۱۴۱۶۷۸۳۸۴۱
تلفن : ۸۸۹۱۹۱۷۷ ، ۸۸۹۰۱۲۹۹ ، ۸۸۹۰۲۲۱۳/۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۸۹۳۰۷۶
شماره پروانه نشر : ۵۰۶۳ موقت
پست الکترونیکی : nashr@ricac.ac.ir
وب سایت : http://www.ric.ir
شناسه شابك : [۴۵۲-۶۰۰],[۵۸۱۸-۶۰۰],[۷۶۸۷-۶۰۰],[۷۷۱۸-۹۶۴],[۹۳۵۷۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر