ققنوس


مدیر مسئول : حسین‌زادگان، امیر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 111
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۶۵۳۱
تلفن : ۶۶۹۵۰۷۸۵ ، ۶۶۴۰۸۶۴۰ ، ۶۶۹۵۰۷۸۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۳۹۳۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۴ دائم
پست الکترونیکی : pub@qoqnoos.ir
وب سایت : http://www.qoqnoos.ir
شناسه شابك : [۲۷۸-۶۰۰],[۰۴-۶۲۲],[۳۱۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ققنوس

فهرست كتاب های ناشر