قومس


مدیر مسئول : الهی، همایون
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، پایین تر از لبافی نژاد، ک. بهار، پ. 11
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۱۵۶۱۱
تلفن : ۶۶۴۷۰۱۶۲ ، ۶۶۴۷۰۱۵۳ ، ۶۶۹۳۲۷۹۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۸/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۰۱۶۲
شماره پروانه نشر : ۲۸۱ دائم
پست الکترونیکی : info@ghoomes.com
وب سایت : http://www.ghoomes.com
شناسه شابك : [۵۵۱۶-۹۶۴],[۸۸۱۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قومس

فهرست كتاب های ناشر