عالمگیر


مدیر مسئول : دهستانی اردکانی، معصومه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. هفت‌تیر، خ. غفاری، پ. 12، ط. سوم
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۸۱۱۳۸۱ ، ۸۸۳۰۹۷۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۱۱۳۸۱
شماره پروانه نشر : ۴۹۹۲ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.mb24.ir
شناسه شابك : [۸۴۸۱-۹۶۴],[۹۳۶۰۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عالمگیر

فهرست كتاب های ناشر