شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، روابط عمومی


مدیر مسئول : حسینی مجرد، اکرم
زمینه فعالیت : مذهب، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ.انقلاب، بین بزرگمهر و فلسطین، شماره 309، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ط. چهارم، شورای فرهنگی اجتماعی زنان وخانواده
صندوق پستی : ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
تلفن : ۶۶۴۶۸۲۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۱۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۱۲۳۱۷
شماره پروانه نشر : ۵۴۳۲ موقت
پست الکترونیکی : info@shorayezanan.ir
وب سایت : http://www.iranwomen.org
شناسه شابك : [۸۴۳۵-۹۶۴],[۹۳۶۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، روابط عمومی

فهرست كتاب های ناشر