راه کمال


مدیر مسئول : کمالی نسب، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مرکزی - اراک
نشانی پستی : خ. شهید شیرودی، ک. خرم، بن بست چهارم، پ. 7391
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۰۱۸ موقت
پست الکترونیکی : pub_rahekamal@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۴۳۳-۶۰۰],[۲۵۴۲-۹۶۴],[۹۳۷۱۸-۹۶۴],[۹۶۸۶۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : راه کمال

فهرست كتاب های ناشر