نیلوفرانه


مدیر مسئول : شکری ‌پینوندی، حسن
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. 15 خرداد، خ. شهید نظری ثابت، شهرک جهاد، خ. شهید عبدالهی، ک. 2، مجتمع یاسمن 2، واحد 3
صندوق پستی : ۳۷۱۴۶۵۶۵۵۵
تلفن : ۳۷۷۷۵۹۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۸/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۱۹۹ موقت
پست الکترونیکی : graphic.zohoor.2014@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۳۲-۶۰۰],[۷۷۶۰-۹۶۴],[۹۳۷۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نیلوفرانه

فهرست كتاب های ناشر