فرهنگ فردا


مدیر مسئول : احمدی‌جزی، کامران
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سهروردی شمالی، بالاتر از چهارراه مطهری، ک. تهمتن، پ.7
صندوق پستی : ۱۵۷۷۶۴۶۵۱۱
تلفن : ۸۸۵۳۰۱۲۴ ، ۸۸۵۴۳۶۳۸ ، ۸۸۷۵۹۲۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۵۴۳۱۹
شماره پروانه نشر : ۵۲۱۱ موقت
پست الکترونیکی : dr.kamranahmadi25@gmail.com
وب سایت : http://www.kaci.ir
شناسه شابك : [۵۲۳-۹۶۴],[۸۰۱۷-۹۶۴],[۸۵۴۹-۹۶۴],[۹۳۸۵۹-۹۶۴],[۹۴۴۱۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ فردا

فهرست كتاب های ناشر