بوستان دانش


مدیر مسئول : شکری پینوندی، رضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ. 171
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۴۳۳۶
تلفن : ۳۷۷۴۹۶۶۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۹۶۶۲
شماره پروانه نشر : ۵۳۱۴ موقت
پست الکترونیکی : n_bostanedanesh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۹۱-۶۰۰],[۸۱۴۴-۹۶۴],[۹۳۸۵۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بوستان دانش

فهرست كتاب های ناشر