پرسمان


مدیر مسئول : منیری سیدبیگلو، میرصابر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. منیری‌جاوید، ک. صابر، پ. 1، ط. 4، واحد 5.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۳۳۷۸۱
تلفن : ۶۶۴۶۰۸۸۱ ، ۶۶۴۷۶۹۸۴ ، ۶۶۴۷۶۹۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۰۸۸۱
شماره پروانه نشر : ۵۴۷۰ موقت
پست الکترونیکی : info@porsemanpress.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۸۷-۶۰۰],[۲۸۳۵-۹۶۴],[۸۰۷۹-۹۶۴],[۹۳۹۴۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پرسمان

فهرست كتاب های ناشر