گنجینه


مدیر مسئول : عالمگیرتهرانی، پریسا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ناصرخسرو، ک. حاج‌نایب، بازارچه کتاب، ط. زیرین، پ. 17
صندوق پستی : ۱۱۱۶۶۳۶۸۱۶
تلفن : ۳۳۹۷۰۷۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۹۵۹۸۰۶
شماره پروانه نشر : ۴۶۰ دائم
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۴۳-۶۰۰],[۶۱۵۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گنجینه

فهرست كتاب های ناشر