نورالزهرا


مدیر مسئول : میخ‌بر، افسانه
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار شهید منتظری، مقابل پل حجتیه، پ. 256
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۳۱۴۶
تلفن : ۳۷۷۳۹۱۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۴۹۱۰
شماره پروانه نشر : ۵۴۵۶ موقت
پست الکترونیکی : noorozahranashr@gmail.com
وب سایت : http://www.noorozahra.ir
شناسه شابك : [۷۸۴۲-۶۰۰],[۹۲۲۵۵-۶۰۰],[۹۳۹۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نورالزهرا

فهرست كتاب های ناشر