دنیای حرکت


مدیر مسئول : آقاعلی‌نژاد، حمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ولیعصر، خ. شقایق، پ. 41
صندوق پستی :
تلفن : ۴۴۰۹۸۹۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۰/۰۱ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۵۹۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۴۰۴۹-۹۶۴],[۹۶۵۵۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دنیای حرکت

فهرست كتاب های ناشر