موج


مدیر مسئول : دانش‌اشراقی، مرتضی
زمینه فعالیت : كليات، هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظری غربی، ک. جاوید یکم، پ. 6، ط. اول، واحد یک
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۱۳۸
تلفن : ۶۶۴۹۵۲۷۴ ، ۶۶۹۵۹۹۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۵۲۷۴
شماره پروانه نشر : ۳۵۴ موقت
پست الکترونیکی : malahat_beigi@yahoo.com
وب سایت : http://www.mowjbook.com
شناسه شابك : [۶۸۲۶-۶۲۲],[۹۵۵۸۵-۶۲۲],[۹۹۹۰۹-۶۲۲],[۵۸۳۴-۹۶۴],[۹۱۳۰۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موج

فهرست كتاب های ناشر