موسسه امام مهدی (عج)


مدیر مسئول : موحدابطحی، سیدمحمدباقر
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. انقلاب، ک. ششم، پ. 153
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۶۶۵۷۳
تلفن : ۳۷۷۰۳۰۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۷/۱۲/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۱۳۲۹۳
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۴۱۵۹-۹۶۴],[۹۵۷۴۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه امام مهدی (عج)

فهرست كتاب های ناشر