مرسل


مدیر مسئول : پورمدنی، حسینعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - کاشان
نشانی پستی : خ. شهید رجایی، خ. آیت‌الله مدنی، ک. فرخ 2، پ. 37
صندوق پستی : ۸۷۱۳۷۴۳۹۹۳
تلفن : ۵۵۴۵۴۵۱۳ ، ۵۵۴۵۳۰۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۵۴۵۳۰۳۳
شماره پروانه نشر : ۶۷۲ موقت
پست الکترونیکی : morsalpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.morsalpub.com
شناسه شابك : [۶۴۴۶-۹۶۴],[۸۲۸۸-۹۶۴],[۹۰۴۷۷-۹۶۴],[۹۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرسل

فهرست كتاب های ناشر