محراب قلم


مدیر مسئول : فریدونی، عبدالعظیم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 104
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۳۶۶۱
تلفن : ۶۶۴۹۰۸۷۹/۸۰ ، ۶۶۴۶۵۲۰۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۵۲۰۱
شماره پروانه نشر : ۱۰۵ دائم
پست الکترونیکی : mehrabghalam@yahoo.com
وب سایت : http://www.mehrab-e-ghalam.ir
شناسه شابك : [۱۰۳-۶۰۰],[۴۱۳-۶۰۰],[۳۲۳-۹۶۴],[۶۰۰۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : محراب قلم

فهرست كتاب های ناشر