عصر رسانه


مدیر مسئول : مازنی، محمدصالح
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : چهل و پنچ متری صدوق، بیست متری امام حسین، سی متری شهید مفتح، ک. هجدهم، آپارتمان دوم سمت راست
صندوق پستی : ۳۷۱۶۸۸۸۱۵۱
تلفن : ۳۲۹۳۶۸۱۷ ، ۳۷۷۴۰۹۷۱/۴ ، ۳۲۹۳۶۸۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۴/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۲۵۰ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۴۴۳۲-۹۶۴],[۹۵۸۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عصر رسانه

فهرست كتاب های ناشر