نیما


مدیر مسئول : ایمنی، محبوبه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. بهشت‌آیین، پ. 25
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۹۴۸۷۳
تلفن : ۶۶۴۸۶۵۸۳ ، ۶۶۴۰۰۵۴۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۵/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۶۵۸۳
شماره پروانه نشر : ۷۰۴ موقت
پست الکترونیکی : nimapub@gmail.com
وب سایت : http://www.nimapub.com
شناسه شابك : [۶۶۵۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نیما

فهرست كتاب های ناشر