ناظرین


مدیر مسئول : نجفی‌یزدی، سیدحسین
زمینه فعالیت : كليات، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، روبروی جامعة المصطفی، ط. زیرزمین، تاکسی تلفنی معلم، پ. 103
صندوق پستی : ۳۷۱۵۸۳۶۷۶۴
تلفن : ۳۷۸۳۳۳۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۹۵۳ موقت
پست الکترونیکی : nazerin1925@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۴۶۵-۹۶۴],[۹۴۴۸۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ناظرین

فهرست كتاب های ناشر