موسسه انتشارات سبز خامه


مدیر مسئول : ناصری، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل خ. ویلا، ک. ابیورد، پ. 35، ط. چهارم، واحد 15
صندوق پستی : ۱۱۳۱۸۳۱۷۴۳
تلفن : ۶۶۷۴۵۶۵۹/۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۷۳۷۳۵۸
شماره پروانه نشر : ۵۸۵۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۷۴-۶۰۰],[۸۲۷۱-۹۶۴],[۹۴۵۱۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه انتشارات سبز خامه

فهرست كتاب های ناشر