نگار


مدیر مسئول : داودی‌پور، محمدمهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم‌خان زند، مقابل ایرانشهر، ابتدای ک. عسجدی، پ. 2
صندوق پستی : ۱۵۸۵۶۸۵۳۷۵
تلفن : ۸۸۸۳۰۳۴۳ ، ۸۸۸۳۰۷۷۰ ، ۰۹۱۲۳۳۹۷۶۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۳۰۳۴۳
شماره پروانه نشر : ۴۳۶ دائم
پست الکترونیکی : mdp_2332@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۰۹۱-۶۰۰],[۵۵۲۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نگار

فهرست كتاب های ناشر