آل فاضل


مدیر مسئول : قاینی نجفی، محمد
زمینه فعالیت : مذهب، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. دورشهر، خ. سمیه، خ. شانزده‌متری عباس‌آباد، پ. 143
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۷۷۱۹
تلفن : ۳۷۷۳۵۶۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۹۵۵۳
شماره پروانه نشر : ۵۸۰۶ موقت
پست الکترونیکی : tm.ghorbanpur@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۱۱-۶۰۰],[۹۴۵۷۰-۹۶۴],[۹۵۳۷۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آل فاضل

فهرست كتاب های ناشر