معصومین


مدیر مسئول : حسینی‌نژاد، سید‌اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، جنب ک. یازدهم، زیرزمین داروخانه نصر
صندوق پستی : ۳۷۱۳۱۹۷۵۶۶
تلفن : ۳۷۷۴۸۸۱۸ ، ۰۹۱۲۴۵۲۴۸۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۹۰۵۰
شماره پروانه نشر : ۵۸۷۱ موقت
پست الکترونیکی : nashr.masomin14@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۰۰-۶۰۰],[۶۱۸۵-۹۶۴],[۹۴۶۰۸-۹۶۴],[۹۶۰۷۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : معصومین

فهرست كتاب های ناشر