نگاه


مدیر مسئول : رئیس‌دانایی، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 63، ط. پنجم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۷۱۱۳
تلفن : ۶۶۹۷۵۷۱۱ ، ۶۶۴۶۶۹۴۰ ، ۶۶۴۸۰۳۷۷/۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۵۷۰۷
شماره پروانه نشر : ۲۳۵ موقت
پست الکترونیکی : negahpublisher@yahoo.com
وب سایت : http://www.entesharatnegah.com
شناسه شابك : [۳۷۶-۶۰۰],[۲۶۷-۶۲۲],[۳۵۱-۹۶۴],[۶۱۷۴-۹۶۴],[۶۷۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نگاه

فهرست كتاب های ناشر