کتاب مرجع (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع)


مدیر مسئول : موسوی جزائری، سیدناصر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، خ. فلسطین جنوبی، م. فلسطین، ک. نوبخت، پ. 380
صندوق پستی : ۱۴۱۶۶۷۴۵۴۶
تلفن : ۸۸۹۶۱۳۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۳/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۶۲۱۰ موقت
پست الکترونیکی : ketabemarja@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۳۹۷-۶۰۰],[۹۰۱۷۳-۶۰۰],[۹۴۶۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب مرجع (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع)

فهرست كتاب های ناشر