سبزان


مدیر مسئول : فروغی‌اصل، حبیب
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فردوسی، خ. شهید عباس موسوی، پ. 54، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی : ۱۵۸۱۶۴۳۶۳۶
تلفن : ۸۸۳۱۹۵۵۷ ، ۸۸۳۱۹۵۵۸ ، ۸۸۸۴۷۰۴۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۴۷۰۴۴
شماره پروانه نشر : ۶۳۱۰ موقت
پست الکترونیکی : sabzan@gmail.com
وب سایت : http://www.iiketab.com
شناسه شابك : [۱۱۷-۶۰۰],[۵۰۳۳-۶۰۰],[۸۲۴۹-۹۶۴],[۹۴۷۴۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سبزان

فهرست كتاب های ناشر