عصر رهایی


مدیر مسئول : محمدی آبدر، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. دانیال، شهرک سلمان، مقابل شانزده‌متری فدک
صندوق پستی : ۳۷۱۶۸۸۹۵۷۷
تلفن : ۳۲۵۰۶۲۷۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۶۰۶۱ موقت
پست الکترونیکی : asr_rahaee@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۶۶۴-۶۰۰],[۷۴۳۱-۶۲۲],[۲۷۶۰-۹۶۴],[۹۴۷۷۹-۹۶۴],[۹۶۵۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عصر رهایی

فهرست كتاب های ناشر